items
Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

About

PANDOLALOVER以蕾絲工廠起家,從台灣出發,擴大至國內、外內著知名品牌代工廠,

累積多年生產製造經驗與專業剪裁技術,結合機能性功能,堅持最好的品質,開創專屬自己的內著品牌。


-


【潘朵拉的盒子】在古希臘故事中,打開潘朵拉的盒子同時會開啟許多不幸的事物,但最後仍然有希望留在盒子內。

【希望】猶如我們想帶給顧客的理念


-


以「獨特」、「創新」、「自信」為方向,融合東方與西方的時尚風格

打造外型、舒適兼具的女性內著品牌,讓每個女性穿上我們的內著,

宛如重獲希望以嶄新的面貌,自信地迎接每天的生活,用心感受產品的好,用心體會生活的美好,開展新世代女性獨特的內在美自信。